Impressum

Ergobaby Europe GmbH

Mönckebergstrasse 11

20095 Hamburg

Duitsland

Telefoonnummer: +49 40 4210650

Fax: +49 40 421065199

E-mail: info@ergobaby.eu

vertegenwoordigd door Directeur Gunnar Dahl.

Ergobaby Europe GmbH is een 100% dochteronderneming van The ERGO Baby Carrier, Inc.

Btw-nummer: DE 253388284

Handelsregister: HRB 119049, Hamburg (Duitsland)

Onze bankgegevens:

IBAN: DE48200700000405661000

BIC: DEUTDEHHXXX

Bank: Deutsche Bank Hamburg

Doel: Wij verzoeken u uw bestelnummer aan te geven

Aansprakelijkheid, gegevensvastlegging, juridisch

Wij kunnen niet aansprakelijkheid of garant worden gesteld voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie. Informatie kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd en/of geactualiseerd worden. Dit geldt eveneens voor alle andere websites, waarnaar met behulp van een hyperlink wordt verwezen. De exploitant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die door middel van een dergelijke link worden bereikt, en alle inhoud op deze website die niet door hem (opmerkingen, beoordelingen) is opgesteld.

Consumentenarbitrage

We zijn bereid om bij geschillen met consumenten deel te nemen aan een procedure bij de volgende geschillencommissie: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, website: https://www.verbraucher-schlichter.de

Platform van de Europese Commissie voor het oplossen van online geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u met de volgende externe link kunt bereiken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform te gebruiken voor het oplossen van geschillen. U kunt ons hiervoor per e-mail bereiken: klantenservice@ergobaby.nl.

De inhoud en de structuur van de websites van de exploitant worden beschermd door het auteursrecht. Inhoud dat door derden wordt geleverd, valt niet onder het recht en heeft geen betrekking op de exploitant. Derde partijen zijn alleen en volledig aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere eigendomsrechten en informatie over auteursrechten die moeten worden nageleefd en moeten worden toegepast. Alle handelsmerken op deze website, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Wanneer u de website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, zoals uw winkelwagentje of bestelinformatie, evenals anonieme statistische gegevens over het bezoekersgedrag verzameld en opgeslagen. Daarnaast houdt de exploitant zich aan strenge wettelijke bepalingen, in het bijzonder aan de Duitse federale wet van gegevensbescherming (BDSG), de Duitse telecommunicatiewet inzake gegevensbescherming (TDSV) en de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (TDDSG). Wanneer u deze website bezoekt, aanvaardt de bezoeker deze voorwaarden. Met de bestelling aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van z.g. “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele staten waarin deze overeenkomst geldt, via de Europese Economische Ruimte van tevoren geblokkeerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar geblokkeerd. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen, en om andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik ten aanzien van de exploitant van de website te verstrekken. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verzonden. U kunt de opslag van cookies door het aanpassen van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de identificatie van door de cookie gerelateerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door het downloaden en de installatie van de browser plug-in die u onder de volgende link kunt vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de identificatie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt gebruik gemaakt van een opt-out cookie, waardoor toekomstige registratie van uw gegevens wordt verhinderd wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics deactiveren

Gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.nl/intl/nl/policies/. We wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp” om een anonieme inzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Bron

www.datenschutzbeauftragter-info.de

Ook gebruiken we Google Analytics om de gegevens van AdWords en de double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wilt, kunt u deze met behulp van de Ads Preferences Manager (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl) uitschakelen.